1 Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem https://www.optykniedbala.pl/sklep/ prowadzony jest przez firmę Optyk Niedbala, z siedzibą przy ul. Śląska 28, 41-100 Siemianowice Śląskie.

1.2. Regulamin określa warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym Optyk Niedbala.

1.3. Definicje:

a) Sklep – sklep internetowy Optyk Niedbala działający pod adresem https://www.optykniedbala.pl/sklep/,

b) Klient – osoba fizyczna, która dokonuje zakupów w sklepie internetowym,

c) Towar – okulary przeciwsłoneczne i oprawki korekcyjne dostępne w ofercie sklepu,

d) Sprzedawca – firma Optyk Niedbala.

§2 Zasady składania zamówień

2.1. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową sklepu https://www.optykniedbala.pl/sklep/.

2.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2.3. Proces składania zamówienia obejmuje wybór towaru, dodanie go do koszyka, podanie danych kontaktowych, wybór formy płatności oraz potwierdzenie zamówienia.

2.4. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma automatyczną wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

§3 Płatności

3.1. Sklep umożliwia dokonywanie płatności za zamówienia za pomocą:

a) Przelewu bankowego,

b) Płatności elektronicznych,

c) Płatności za pobraniem.

3.2. Zamówienia są realizowane po zaksięgowaniu płatności na koncie Sklepu. W przypadku płatności za pobraniem, zamówienie zostanie przyjęte do realizacji, a płatność będzie dokonywana przy odbiorze przesyłki.

3.3. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba że oferta sklepu stanowi inaczej.

3.4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany dostępnych form płatności oraz kosztów dosta

§4 Dostawa

4.1. Sklep realizuje dostawy na terenie Polski.

4.2. Czas dostawy to zazwyczaj 2-5 dni roboczych, licząc od momentu zaksięgowania płatności na koncie Sklepu.

4.3. Koszty dostawy są uzależnione od wybranej przez Klienta formy dostawy i są podane przy składaniu zamówienia.

4.4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane siłą wyższą lub działaniami osób trzecich.

4.5. Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera lub listonosza. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania, Klient powinien sporządzić protokół szkody w obecności dostawcy.

§5 Zwroty i reklamacje

5.1. Klient ma prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.2. W przypadku zwrotu towaru, Klient zobowiązany jest do odesłania produktu w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu, wraz z kompletem dokumentów (paragon/faktura, certyfikat autentyczności).

5.3. Gwarancja na każdy produkt obejmuje okres 2 lat od daty zakupu. W przypadku stwierdzenia wady objętej gwarancją, Klient może skorzystać z uprawnień przewidzianych w ustawie o rękojmi.

5.4. Każdy produkt dostarczany przez Sklep jest objęty certyfikatem autentyczności od producenta. Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji w przypadku, gdy certyfikat ten nie został dostarczony lub jest wadliwy.

5.5. Reklamacje dotyczące wad towaru, w tym wad objętych gwarancją, należy zgłaszać pisemnie na adres e-mail sklepu w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady.

5.6. Sklep zobowiązuje się rozpatrzeć reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest Klientowi w formie elektronicznej.

5.7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sklep może zaoferować Klientowi wymianę produktu na wolny od wad, naprawę wadliwego produktu lub zwrot środków pieniężnych.

5.8. W sytuacji, gdy reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, Sklep poinformuje Klienta o przyczynach odmowy reklamacji.

5.9. Postanowienia dotyczące zwrotów i reklamacji nie wyłączają ani nie ograniczają praw Klienta wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących rękojmi i gwarancji.

§6 Ochrona danych osobowych

6.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sklep.

6.2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności dostępną na stronie internetowej sklepu.

§7 Postanowienia końcowe

7.1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu nowej wersji regulaminu na stronie sklepu.

7.2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

7.3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 21.11.2023.

21.11.2023, Siemianowice Śląskie