Polityka Prywatności Sklepu Internetowego Optyk Niedbala

1. Informacje ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu internetowego Optyk Niedbala jest firma Optyk Niedbala, z siedzibą przy ul. Śląska 28, 41-100 Siemianowice Śląskie.

1.2. Sklep dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

2. Cele przetwarzania danych

2.1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu:

a) Realizacji zamówień składanych w sklepie,

b) Obsługi konta Klienta w sklepie,

c) Udostępniania informacji marketingowych, jeśli Klient wyrazi na to zgodę.

2.2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

3. Rodzaje danych osobowych

3.1. Sklep przetwarza następujące dane osobowe Klientów:

a) Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres zamieszkania,

b) Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu,

c) Dane dotyczące zamówień: historia zakupów, informacje o transakcjach.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych

4.1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się na podstawie:

a) Wyrażonej zgody Klienta,

b) Konieczności przetwarzania danych do wykonania umowy,

c) Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

d) Legitimate interests realizowanych przez Administratora.

5. Okres przechowywania danych

5.1. Dane osobowe Klientów przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, z uwzględnieniem przepisów prawa.

6. Bezpieczeństwo danych

6.1. Sklep zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych Klientów przed utratą, nieautoryzowanym dostępem, zmianą czy ujawnieniem.

7. Prawa Klienta

7.1. Klient ma prawo do:

a) Dostępu do swoich danych osobowych,

b) Poprawiania swoich danych osobowych,

c) Usunięcia swoich danych osobowych,

d) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

e) Przenoszenia danych,

f) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Kontakt z Administratorem

8.1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Klient może kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]

9. Zmiany w Polityce Prywatności

9.1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Aktualna wersja Polityki Prywatności zawsze dostępna jest na stronie sklepu.

21.11.2023, Siemianowice Śląskie