Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Optyk Niedbala, z siedzibą przy ul. Śląska 28, 41-100 Siemianowice Śląskie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień w naszym sklepie internetowym, obsługi konta Klienta, udostępniania informacji marketingowych (jeśli wyraził/a Pani/Pan na to zgodę), a także w celach statystycznych i analitycznych.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

Konieczność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

Prawo administratora do przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, z uwzględnieniem przepisów prawa. Po tym okresie dane mogą być przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacją umowy.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia, przenoszenia, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Prawo do cofnięcia zgody dotyczy przypadków, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy oraz skorzystania z usług dostępnych w sklepie internetowym.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, takim jak dostawcy usług IT, firmy kurierskie, agencje marketingowe, w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów.

Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected] oraz pod numerem telefonu: 533465704

Administracja sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany klauzuli informacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

21.11.2023, Siemianowice Śląskie